Checklista

Följande saker kan vara bra att tänka igenom när man klurar på om man vill starta ett förstudieprojekt:

1. Startparametrar. Behöver verksamheten något av följande:
- Tillstånd från myndigheter eller liknande
- Lokal
- Fordon
- Annan utrustning dyrare än 10 000 kr. I så fall, lista

2. Kunder
- Finns kunder redan idag? I så fall – hur många.
- Hur kan man finna ytterligare kunder?

3. Geografi
- Vilket geografiskt område kommer att vara det primära?
- Vilka områden kan komma i ett senare skede?

4. Övriga kostnader
- Kostnader för lön
- Kostnader för förbrukningsmaterial och liknande
- Kostnader för resor

5. Intäkter
- Vad kan en kund vara beredd att betala för det som tillhandahålls?
- Behövs kontanthantering?
- Kan man faktuera kunderna I efterskott på månadsbasis?
- Kan man ha något slags prenumeration / fast pris?

6. Personer
- Vem eller vilka skulle kunna jobba för verksamheten?
- Kan någon av dessa hantera fakturering och bokföring?

7. Tillägg
- Finns det några former av tilläggstjänster?

8. Konkurrenter
- Vilka andra sysslar med detta i dagsläget på orten?

9. SWOT – analys
Fyll på med punkter enligt nedan.

Styrkor (Strengths)
- (till exempel – djup kunskap inom avlopp)

Svagheter (Weaknesses)
- (Det finns många andra som sysslar med detta)

Möjligheter (Opportunities)
- (Det finns inga andra sådana här just i mitt kvarter men det behövs)

Hot (Threats)
- (Verksamheten kan komma att bli olaglig)

Maila till nej@olsbo-invest.com.

Frågor? Ställ dem i kommentarsfältet nedan så får vi dem loggade på en gång...

2 kommentarer:

 1. Men, vi som är företagare sedan många år, hur kan vi börja tänka nytt? Jag är psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Jag föreläser på högskolor, på företag och hälsor. Min önskan är att föreläsa även för allmänheten vilket jag kan göra gratis eller till självkostnadspris i lokaler jag förfogar över. En poäng är ju att byta som att erbjudas föreläsning hos annan eller få ta del av för mig använbart material etc. Men hur ska det gå till? Kan man dessutom byta tjänster företag emellan utan att myndigheterna ska profitera på ens välvilliga kreativitet?

  SvaraRadera
 2. Om parterna är företag är det ju inget som hindrar att man helt enkelt skickar fakturor till varandra, vilket - om man är momsregisterad - innebär att man ju byter helt utan beskattning på det ekonomiska planet. Besvärligare då om man är vårdföretagare och inte momsad men i de fallen bör man ju kunna ha en verksamhet som är momsregistrerad också och använda den i utbytet.

  Sådär rent allmänt ser jag inte några problem i att skatta heller. Man får se det långsiktigt. Vi skattar för att vi lever i ett samhälle som unisont bestämt sig för att beskatta sina innevånare, företag och det de producerar.

  En väldigt stor del av den beskattningen är sned i och med att den går åt till att mata instans efter instans av finansiella slukhål. Det enda sättet att råda bot på det är i min uppfattning kunskap kring att ekonomi är en sak och finanser en annan.

  Småföretag vilar ofta på ekonomisk bas men storskaliga verksamheter drivs inte sällan av finansiella mål. När vi väl är förbi punkten att de finansiella pålagorna inte längre härjar i ekonomin är företagande åter en ekonomisk angelägenhet och då kan nog den så kallade profiteringen på kreativiteten också komma att sjunka till en nivå som inte längre upplevs som kontraproduktiv.

  SvaraRadera

Kommentatorer ansvarar för sina kommentarer.

 
Copyright © 2012 Olsbo Invest AB