Omvärderat

”Företagande i en ny ekonomisk epok” är temat för denna sajt som trots att den nästan aldrig uppdateras har många läsare. Jag har försökt döda idén bakom Social Avkastning många gånger. Eftersom det ursprungligen var mitt försök att rädda världen som distraktion för att slippa det obehagliga i att ändra min självbild.

Gick sådär. Att rädda världen är inte längre på min priolista. Däremot tycker jag om att leva livet. Och Social Avkastning har – eftersom det inte går att döda som begrepp – kommit att få en ny innebörd för mig där jag just nu befinner mig i livet. Och hur ska man kunna vara någon annan stans?

Social Avkastning uppstår när människor njuter av livet och det de gör. När den tid man lägger på jobb faktiskt gagnar ens personliga utveckling, till exempel. När individen, verksamheten, samhället och därmed världen utvecklas i symbios med utgångspunkt i den individuella upplevelsen. As easy as that.

Och fast det är lätt att tro något annat så har jag landat i en ljuvlig insikt av att det alltid är så, vad vi än må tycka om saken. Att allt som sker har sitt avstamp i den individuella utvecklande upplevelsen alltså. Lever vi vårt liv i frustration och motgång, hatar vi våra arbeten och föraktar vi våra medmänniskor – ja – då får vi uppleva den upplevelsen. Vilket i sin tur är absolut nödvändigt för att kunna njuta av hur det är att smaka sötman i en epic win, älska den där lekfulla delen av livet stämplat jobb och känna samhörighet med allt som lever. Again: as easy as that.

Därmed inte sagt att det är enkelt. Att uppfattad det som enkelt är ibland oöverstigligt komplicerat. Som upplagt för en epic win, alltså. För att inte tala om tålamodet. Det där allestädes närvarande övertygelsetestet – genialiskt enkelt i sin konstruktion – som gör att krav på bekräftelse, oro och tvivel testar varje steg på vägen som leder mot vad vi oftast uppfattar som förbättring.

Social Avkastning 3.0 är något så enkelt som integration av arbete och livet. Inte balans utan integration. Att verksamheter och dess utförande fyller en funktion för de som handlar av den och de som arbetar i den. Mänskligheten har uppfunnit fantastiska saker, saker som gör att vi skulle kunna lägga en bråkdel av vår tid på det vi idag kallar arbete.

Det finns en rad samhällstekniska utmaningar i detta kring t.ex. arbete och lön, kompetens, belöningssystem och så vidare. Och det kommer att ta tid att lösa dessa saker. Men grejen är – de löser sig! Så vi slipper tänka på det utan bara framhärda vår resa här i äkta, uppriktigt önskande av det vi vill se så har vi det. Exakt precis när vi har det.

Som jag uppfattar saken är det exakt nu så att de tekniska möjligheterna å ena sidan och de samhälleliga utmaningarna å andra sidan har sin rot i detta vi kallar sysselsättning. Mänskligheten som helhet i vår del av världen vågar helt enkelt inte släppa taget om att vara sysselsatta. Och det är kanske inte så konstigt för när man lever i stillhet och tystnad har man liksom inget val. Då står man där öga mot öga mot sin spegelbild utan distraktioner och helt plötsligt har världen förändrats.

Tack för att du läste. Bifogar något så ovanligt som en bra ledarsida från GD:


Med vänlig hälsning
(Nils) Erik Jansson

P.S. Kort status. Verksamheten i The Scape Bay har fortsatt ungefär som planerat. Åtta personer har tagits från att vara ”osysselsatta” in i företaget InfoCaption och skapar där värde för Sveriges företag, kommuner och landsting. InfoCaption i sin tur har vuxit. Många av dessa arbetar nu med vad de brinner för och bidrar med sina oväntade och oskolade vinklar på etablerade problem samtidigt som de lär sig "hur världen fungerar". Från sju till nästan 20 MSEK i omsättning på några få år. InfoCaption säljer och implementerar system för att dela kunskap i verksamheter, en av många viktiga saker som gör det möjligt för människan i vårt samhälle att njuta mer av existensen om det används ett konstruktivt sätt. D.S.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentatorer ansvarar för sina kommentarer.

 
Copyright © 2012 Olsbo Invest AB