Idéer och seminarium i mars

Förra veckans seminarium var en god start. Några intressanta och potentiellt givande idéer har anlänt. Det handlar om tankar kring mjölk, rationellare inhandlingsprocesser, generationsdagis samt en del idéer relaterade till LCHF-rörelsen i allmänhet och lchf.se i synnerhet.

Att just tankarna kring LCHF-kost och fyllandet av de kunskapsluckor som uppstår när allt fler hör talas om dess effekt dominerar idéfloran är kanske inte så konstigt.

Tanken är nu att låta det rulla på några veckor och se vad som utkristalliserar sig. I bästa fall står vi där med några projekt som kan startas till sommaren. För att säkerställa att så blir fallet kommer vi sannolikt att arrangera en seminariekväll på temat Social Avkastning den 20 mars. Den preliminära agendan är tänkt som följer:

• Djupare genomgång av projektet Social avkastning, dess mål, visioner och milstolpar.

• Genomgång av föreslagna respektive pågående projekt

• Relaterade frågor och funderingar

Om du redan nu vet att du vill komma, anmäl dig nedan. Anmälan är inte bindande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentatorer ansvarar för sina kommentarer.

 
Copyright © 2012 Olsbo Invest AB