Inbjudan till förstudieprojekt för företag i en ny ekonomisk epok

Har du en idé på ett företag som skulle kunna göra samhället lite bättre med enkla medel? Vill du få lite tid att fundera igenom den med bibehållen lön? Bor du i Sandviken med omnejd? Då kanske det här kan vara något för dig.

Olsbo Invest vill starta ett antal förstudieprojekt för företagande där avkastning utgörs av positiva mänskliga effekter snarare än uppfyllnad av finansiella mål. Denna vilja grundad på insikter kring ekonomi och finans, en ljus syn på samhällets framtid och en ekonomisk (inte finansiell) syn på investeringar och långsiktighet.

Bakgrund
För den som vill starta företag idag handlar det mycket om att låna pengar. Alla former av företagande och offentlig verksamhet handlar huvudsakligen om pengar. Man brukar använda ordet ekonomi.

Ordet ekonomi kommer från grekiskans oikonomos vilket är en sammansättning av oikos (hus) och nemein (tilldela/ordna/fördela). Ordet har sitt ursprung i hur man fördelar sysslor och tillgångar i sitt egna hem.

I en ekonomisk värld skulle alltså pengar vara ett sätt att fördela sysslor och tillgångar mellan människor. Låter inte så dumt. Men varför har det blivit så snett? Varför har pengarna som sådana blivit viktigare än sysslorna och tillgångarna?

Svaret finns i det lilla och svårdefinierade ordet finans. Aristoteles definierade ordet för några tusen år sedan som det statsmän tar till när ekonomin inte längre räcker till. Kan man inte betala får man finansiera – ungefär så.

Själva nyckeln till finansvärlden är att skapa ekonomiskt gångbara medel – pengar – utan att behöva tillhandahålla de sysslor eller tillgångar som det ekonomiska systemet kräver. I vår tid kallas finansen i folkmun banken.

Pengarna som banken lånar ut skapas huvudsakligen ur tomma intet vid lånetillfället. För lån till privata ändamål måste banken ha mellan fyra och tio procent av det utlånade beloppet i sin reserv. För utlåning till stater och kommuner krävs ingenting av banken – pengarna får skapas ändå. Allt det där låter ju fantastiskt – om det inte vore för den skuldsättning som uppstår.

Det är skuldsättningen och de amorterings- och räntekrav de är upphovet till som ställt till det så för vår ekonomi. Finanssektorn äger skulder gentemot människor, kommuner och stater i en sådan omfattning att alla pengar i världen inte ens räcker till ett års räntebetalningar av densamma.

Det är därför det är så svårt att driva verksamheter på ett sunt sätt idag. Det är därför småföretagare måste jobba 24 timmar per dygn och offentliganställda måste hanteras sämre än vikingatidens trälar. Finanssystemet har varit bankrutt sedan 2008 och alla de märkligheter vi ser nu är ett resultat av detta.

Människan har alltid haft någon form av ekonomi, men vi har endast i perioder haft finansiella system. Det börjar och slutar alltid på samma sätt – några få kommer på den brillianta idén att leva högt på andras bekostnad och föder finansiella instrument och eller något slags bankverksamhet.

Undan för undan i hundratals år, gärna gradvis och smygande så att ingen riktigt ser vad som händer, äter finanssektorn sig allt mättare på ekonomins bekostnad för att en dag stå där med en ohållbar struktur där ekonomi och finans rörts ihop till en komplicerad härva som ingen riktigt kan förklara.

Där är vi nu. Igen. Och från den punkten händer alltid samma sak. Människan gör sig av med finanssektorn. Om och om igen genom historien ber vi bankerna dra och fara och återtar ekonomin till att vara ett medel att byta tjänster och tillgångar mellan människor.

Det är därför det börjar bli dags att få på plats nya företag som kan tillhandahålla de tjänster och handla med de tillgångar människor verkligen behöver. Företag som bygger på andra drivkrafter än finansiella. Företag som verkligen behövs och som drivs av de som vill driva dem – inte för att ackumulera finansiellt välstånd – utan eftersom det känns bra att driva dem. Rätt person på rätt plats. Hjärta och affärsplan på samma ställe. Fröerna för dessa företag måste sättas nu så att de finns där när vi lämnat finanserna bakom oss. Vår bedömning är att vi är där ganska snart.

Pilotprojekt för den nya ekonomiska epoken
Vi vill vara med och se till att dessa företag finns den dagen. Därför vill vi redan nu starta ett antal förstudier. Ett slags tankemässiga pilotprojekt på företag som drivs utan ekonomiska avkastningskrav där avkastningen istället är social. Vi kallar det social avkastning.

Social avkastning
Social avkastning innebär att verksamheten går runt ekonomiskt utan vare sig större över- eller underskott, men att effekten ändå är att någon vinner på den. Det kan handla om att barn på dagis får en bra start i livet utanför hemmet vad gäller kost, djurvana och sociala frågor istället för att stöpas i en och samma form. Eller att äldre får vård i en miljö som får dem att skratta och leva upp. Den positiva effekten är själva avkastningen – inte ett resultat i kronor och ören. Kan detta åstadkommas utan att man förlorar pengar eller resurser så går verksamheten plus enligt det sociala avkastningstänkandet.

Ekonomiskt skuldfritt är nyckeln
Omöjligt, kanske någon säger. Idag, kanske – men när den finansiella sektorn släppt greppet om ekonomin - vad är det då som drar ner de verksamheter som idag vänder på slantarna inom t.ex. vård, skola och omsorg? Idag är det räntor på skulder som är den huvudsakliga anledningen till underskott. Vi ser att verksamheterna som ska startas via detta projekt inte ska bygga på några räntebärande skulder över huvud taget. Pengar kan lånas, resurser och utrustning likaså, men inte till ränta. Och det innebär i sin tur att de kan startas redan innan den finansiella världen försvunnit och kanske rentav vara på plats när det händer. En naturlig del av en cykel människan varit igenom många gånger tidigare.

Småskaligt
För att kunna lyckas med detta måste företagen sannolikt vara av mycket blygsam skala. Inga världsomspännande entreprenörsidéer för börsnotering och patentansökningar utan handfasta, jordnära, sannolikt mycket lokala initiativ som kan drivas med visst startkapital och relativt snabbt hitta sin ekonomiska balanspunkt. Helst ska startkapitalet aldrig behöva betalas tillbaka utan istället genererar det sociala överskottet de nödvändiga bevekelsegrunderna till sina huvudmän, kunder och den småskaliga omvärld i vilket det verkar.

Förstudieprojekt – så är det tänkt att fungera
En förstudie kan gå till så att man jobbar en dag i veckan under en viss tidsperiod med att göra en handfast och jordnära affärsplan för sin verksamhetsidé. Ersättning för den tid man lägger ner får man i form av lön. När förstudien är färdig äger såväl Olsbo Invest som den som genomfört studien rätt att fritt använda resultaten. Förhoppningen är att något eller några av dessa förstudier ska leda fram till företag som kan startas där både upphovsmannen till idén och Olsbo Invest kan vara parter, men sådant kan man ju aldrig veta på förhand.

Områden
Det finns ingen direkt begränsning i fråga om område eller branch, men följande inriktningar är av primärt intresse:
 • Vård skola och omsorg.
 • Fysiskt välmående – motion och matvanor.
 • Psykiskt välmående – balans, andlighet och närvarokänsla.
 • Personlig utveckling – bort från rädsla och fruktan i riktning självinsikt.
 • Djur och människa – utveckling av t.ex. terapiformer med inslag av djur.
 • Ombyggnad av saker som designats för att gå sönder för att göra dem driftssäkra.
Helst småskaliga projekt med geografisk bas i eller i närheten av Sandviken.

Projekt, ansökan och urval
Vår målsättning är att dra igång fyra projekt i april 2013 som ska löpa resten av året. Respektive projekt innebär arbete en dag i veckan, dvs åtta timmar med samma timpenning som man har på sitt ordinarie jobb. Tjänstledighet eller frivillig arbetstidsförkortning krävs således för att kunna genomföra en förstudie för den som jobbar heltid.

Hör av dig till oss om du är intresserad av att utveckla en idé. Du behöver ha tänkt igenom följande saker innan vi börjar (se även denna checklista):
 • Vad ska företaget tillhandahålla?
 • Vad är ett ungefärligt pris för tjänsten/produkten ut till kund?
 • Ungefär vad för slags kostnader rör det sig om för att tillhandahålla tjänsten/produkten?
 • Ungefär vilka uppstartskostnader rör det sig om?
 • Vilka andra aktörer finns i dag på området?
 • Vilka rättsliga aspekter finns på den tilltänkta verksamheten?

Du behöver naturligtvis inte ha alla svaren i detalj, bara ett hum om hur det ser ut. När du klurat ut de sakerna, hör av dig till oss. Helst före utgången av december 2012. Och har du några frågor är det bara att höra av dig - se fliken Kontakt ovan.
 
Copyright © 2012 Olsbo Invest AB